Online og offline kommunikation
Jeg arbejder bredt inden for feltet visuel kommunikation og løser både opgaver rettet mod print- og online medier. Siden jeg startede min virksomhed i 2005, er der sket et markant fokusskift fra det fysiske til det digitale, og mit udgangspunkt i forbindelse med udarbejdelse af markedsføring vil da også altid være online, særligt SoMe.
Alle behov kan naturligvis ikke løses online, og kan vi pirre målgruppens nysgerrighed med en æstetisk, taktil oplevelse har man deres udelte opmærksomhed (i modsætning til på nettet, der bimler og bamler og råber og skriger).
Uanset om destinationen er on- eller offline er der altid to forhold i kommunikationen: Selve emnet/temaet/årsagen for den specifikke opgave – hvad er det, der skal siges og hvorfor?, og samtidig den fortsatte historie om brandets identitet. Al virksomhedens kommunikation siger disse to ting: Det specifikke (emnet) og det generelle (brandet). Det er min opgave at sikre, at vi tager højde for begge dele.
Brandidentitet
Brandets identitet skal formidle vision, mission og værdier på en for forbrugeren relevant og æstetisk tilfredsstillende måde. Identitetens elementer varierer fra brand til brand, men vil typisk bestå af logo (brandmark), typografi, farver, komposition, billed-/illustrationsstil, tone of voice og f.eks. bevægelse/animationsstil og lyd. 
Udgangspunktet for arbejdet med en brand identitet er en enkel, klar idé. Et samlende punkt, der definerer brandet og gør det muligt at oversætte brandets personlighed til et univers, forbrugerne ønsker at være en del af. Her arbejder jeg med begrebet ”den store idé”.
“Vi ryster verden”
Musikfestivalen Klang præsenterer hvert år sit danske og internationale publikum for en overdådig vifte af ny kompositionsmusik. Det er musik, der i høj grad opleves – og læner sig til tider op ad performance og andre kunstneriske udtryksformer. Der eksperimenteres med lyd og komposition, og det er svært at forlade en Klang koncert uberørt. 
Festivalen er som et jordskælv, der i et kort øjeblik ryster verden, som falder sammen – for efter jordskælvet at finde tilbage igen, men aldrig uændret. Der er et før og et efter, og Klang ligger midt i mellem. En frosset bevægelse, der måske vender tilbage til sit udgangspunkt, måske falder endnu mere fra hinanden? Den store idé – “Vi ryster verden”, bliver det samlende punkt, der definerer universet. 
Den visuelle identitet er det system, der bestemmer hvordan de visuelle elementer fra brand identiteten spiller sammen for at skabe en sammenhængende kommunikation, forbrugerne forstår, genkender og husker.
Visuel identitet er et system
Tilbage i 2013 udviklede Christian Rahbek Olsen og Niels Fyrst under kreativ ledelse af Fie Heise det nye airlook til DR2. Min opgave blev efterfølgende at overføre airlooket til kanalens nyhedsflade, der på daværende tidspunkt skulle bestå af en morgen-, en dags- og en aftenflade med dertil hørende nyhedsudsendelser og -magasiner. Programintroer og en omfattende pakke af informationsgrafik til nyhedsudsendelserne skulle altså tilpasses kanalens overordnede brandidentitet og tjener derfor som et rigtig godt eksempel på, hvad en visuel identitet skal: Ordne og systematisere præsentationen af brandidentitetens visuelle elementer.
Hvad skal I med et logo?
Jeg bliver ofte kontaktet af mindre virksomheder, der efterspørger et logo. Men er det egentlig et logo, der er brug for? Eller formuleret mere præcist: Er det et logo, der først og fremmest er brug for? Hvor og hvordan møder I jeres kunder? Hvad er de væsentligste touch points? Hvad vil I gerne formidle om jeres brand – hvad er jeres univers? Er logoet virkelig den væsentligste visuelle kontaktflade mellem jer og jeres kunder? 
Inden vi begynder at snakke om logo, skal vi først have destilleret brandet til sin essens – den store idé. Derefter skal vi kortlægge forbrugernes møder med brandet, så vi har et klart billede af, hvor den visuelle præsentation af brandet skal leve. I den efterfølgende skitseringsproces kan det meget vel vise sig, at farvepaletten er det væsentligste visuelle element i brandets kommunikation. Eller typografien. Eller fotostilen. 
Selvfølgelig skal man have et logo, men det er ikke nødvendigvis det rigtige sted at starte.
Billedtekster, fra toppen:
Outdoor i forbindelse med lancering af programmet Danmarks Ninja Warrior på Kanal 5. Led i en større kampagne ved introduktion af kanalerne 4, 5 og 6's nye airlook, hvor Rådhuspladsen, Kgs. Nytorv og en enkelt bus (1A) blev pakket godt og grundigt ind i kanalidentitet.
Folder til Statens Museum for Kunst: Projektet MIT handlede om det personlige forhold til kunsten. En række personer blev interviewet med udgangspunkt i deres yndlingsværk fra museets samling. Folderen kan afhængigt af hvordan den foldes enten vise værket eller den interviewede i SMKs "identitets-ramme". 
Visuel identitet til Klang festival. Plakater 2017-19 + programbog 2019. 
Sammenklip af design til DR2s nyhedsflade: Programintroer, nyhedsgrafik, magasinbreakere m.v.
Visuel identitet til Forskningens Døgn. Et eksempel på, at logoet fylder meget lidt i det visuelle univers. Mønstrene og figurerne er lavet som fonte, der gør det meget nemt og hurtigt at udvikle nyt materiale.