Designprocessen i korte træk
En typisk proces vil indeholde:
Briefing
Ved nye kunder vil jeg insistere på et fysisk møde, hvor vi dels kan snakke den pågældende opgave godt og grundigt igennem, og dels kan lære hinanden at kende og forventningsafstemme både resultater og arbejdsgange. En god løsning er afhængig af en god brief, og det er derfor vigtigt, at vi begge forbereder os og er enige om, hvad mødet skal bruges til. 
Selv om intet slår et fysisk møde med kaffe og godt humør, kan det grundet den altid travle kalender, erstattes med mailkorrespondance, hvis jeg og kunden kender hinanden fra tidligere projekter.
Research
Efter en brief vil jeg altid bruge en god rum tid på at undersøge virksomhed, konkurrenter og målgruppe. Hvad er det for en verden jeg designer til? Denne indledende research giver mig desuden værdifuld viden, når jeg skal udvikle et budget for opgaven.
Budget
Inden jeg kaster mig over papir og blyant, skal vi være helt enige om rammerne for opgaven – og prisen for løsningen. Det er den absolut mest kedelige del af arbejdet, men vigtigt for at sikre at alle er tilfredse, når vi er ved vejs ende. Budgettet består af en opsummering af briefen, en eksakt liste over hvad der skal afleveres, en tidsplan og en pris. 
Idéudvikling
Når vi er blevet enige om budgettet, kaster jeg mig ud i den indledende kreative proces, hvor jeg skriver, tænker og tegner. Jeg indsamler en masse inspiration og vil afhængigt af projektets karakter slutte af med et moodboard over en mulig visuel retning for løsningen, der præsenteres for kunden.
Skitsering
I første omgang skitserer jeg for at åbne projektet op. Det foregår med blyant og handler grundlæggende om at lade tilfældigheder, ubevidste refleksioner over min eksisterende viden om opgaven og bevidste formeksperimenter få frit spil i en rodet affære, der ofte ender uden nogen konkrete, brugbare idéer. Men det er en fantastisk måde at komme rundt om en opgave på, så man ikke fristes til at hoppe med på en af de 4-5 idéer, der altid dukker op umiddelbart efter, at opgaven er blevet stillet. Og gentages øvelsen længe nok, ender jeg altid med noget, der kan undersøges nærmere i den næste skitseringsfase.
Her tager jeg computeren i brug og når som regel hurtigt frem til løsningsforslag, der kan varieres, vurderes og diskuteres sammen med kunden og evt. målgruppen. Jeg præsenterer typisk en række skitser for kunden, der kan fungere som udgangspunkt for en fælles diskussion om retning for løsningen. 
Herefter er det en ret åben proces, hvor jeg, hvis kunden ønsker det, jævnligt sender justerede forslag. På et eller andet tidspunkt føler vi begge, at nu er den der – og så går jeg i gang med sidste omgang, hvor det er de mindre justeringer, typisk i kompositionen, jeg arbejder med. 
Skitseringsfasen er en fribillet til det ukendte: Man ved hverken hvor man ender, eller hvor længe man bliver på hvert stop undervejs. Man oplever mange små forelskelser, der sygner hen og må efterlades, før den helt rigtige pludselig står på perronen og smiler: “Hej du, skal vi mon det samme sted hen?” 
Rentegning og færdiggørelse
Efter den endelige godkendelse af løsningen vil der altid være en del efterbearbejdning i form af grafisk korrektur, billedbehandling og endelig eksportering til de rigtige filformater, farver m.v. 
Når de endelige filer er afleveret til enten kunde, programmør eller trykkeri er projektet i princippet afsluttet. Ind i mellem vil der dog opstå behov for små justeringer på grund af forhold, vi umuligt kunne have forudset, før design møder verden. Det får vi fikset i en fart!
Billedtekster, fra toppen:
Udvalgte skitser til plakat for danseforestilling.
Udvalgte skitser på logo.
Udvalgte skitser til bogomslag.