Depot 1 /Snorre Näsman

Visuel identitet

En visuel identitet skal præsentere virksomhedens kerneværdier, formidle hvilke ydelser, der tilbydes, og skal skabe en identifikation med målgruppen.
Derfor er arbejdet med en ny visuel identitet en af de helt store opgaver for både kunde og designer.

Inden vi går i gang, skal vi klart have formuleret, hvad identiteten skal bruges til og af hvem.
Skal den let kunne tilpasses varierende størrelser, formater og medier?
Skal den være fleksibel og både kunne fylde meget og meget lidt?
Skal den både fungere statisk og i bevægelse?

Sammen vil vi diskutere de behov, den nye identitet skal kunne løse nu og i fremtiden samt hvilke kompetencer, der skal til for at bruge den.
Vi skal sikre, at de mennesker, der i det daglige kommer til at bruge den nye identitet, vil opfatte den som en hjælp til at skabe effektiv og sammenhængende kommunikation. Og ikke – som det desværre kan være tilfældet – som et tidskrævende og besværligt onde.


Elementer

Den visuelle identitet består typisk af logo eller logotype, typografi, farver og evt. identitetsskabende elementer. Ofte vil man ved overgangen til en ny identitet også lave en ny brevlinje: visitkort, brevpapir, kuverter m.v.
Det kan også være en god ide at udvikle generelle regelsæt for brugen af identiteten: Hvordan skal identiteten bruges i tryksager og på nettet – internt og eksternt?

Udvalgte projekter kan ses via menuen til venstre.