Depot 1 /Snorre Näsman

T

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til gymnasie/HF om den personlige oplevelse af kunsten.
Hver folder indeholder et interview med en person om dennes forhold til et bestemt værk i Statens Museum for Kunsts samling. Dette dobbelte fokus på både værket og den interviewede afspejles i folderen, der afhængigt af hvordan den foldes sammen, både kan have udsnit af værket eller portræt af den interviewede i ‘SMK-rammen’ på forsiden.

> Statens Museum for Kunst